Projekt

Pågående projekt2024-02-12 Billerud Gävle - Ny läckvattenstyrning i bergrum. I uppdraget ingår programmering av nya funktioner i ABB 800xA samt processpaneler


2024-01-24 Billerud Gävle - Ny dumpkondensor. I uppdraget ingår programmering av nya sekvenser och funktioner i ABB AC450 samt ABB 800xA


2024-01-14 Billerud Gävle - Ny kompressorcentral. Styrning av kylvattenpumpar med ingående ventiler. Programmering, drifttagning av el och intrument i ABB 800xA.


2023-10-20 Billerud Gävle - Utbyte av 2st ABB AC450 mot 1st AC800M controller som styr delar av en sodapanna. I uppdraget ingår att bistå vid FAT tester, utcheckning och drifttagning.


2023-08-17 Billerud Gävle - Ny talloljelastning. Lastningsfunktioner i sekvenser via ny processpanel. Programmering, drifttagning av el och intrument i ABB 800xA. 


2022-11-15 Bomhus Energi - Utbyte av styrning för slangfilter. I samarbete med Simatek ska befintlig PLC bytas ut mot modernare samt del av funktioner flyttas in i ABB 800xA


2022-10-03 Billerud Gävle - Utbyte av separator i hartskokeri. I uppdraget ingår programmering av nya sekvenser och funktioner i ABB AC450


2022-05-01 Gästrike Vatten - I samarbete med Assemblin ska 4st vattenverk i Ockelbo moderniseras med nya funktioner och kretsar. Befintliga AC800M system ska kompletteras samt ett nytt system ska installeras.


2022-02-01 BillerudKorsnäs AB - Kloridavskiljning elfilteraska från sodapanna. I uppdraget ingår programmering av nya el och instrumentkretsar i ABB 800xA.


2022-02-01 BillerudKorsnäs AB - Spillvärmeåtervinning från indunstningsanläggning. I uppdraget ingår programmering av nya instrumentkretsar i ABB 800xA.


2021-02-01 BillerudKorsnäs AB - Flytt av ångackumulator. I uppdraget ingår omprogrammering av instrumentkretsar i ABB 800xA.


2022-01-12 Gävle Energi - Utbyte av 3st ABB AC450 på Johannes Kraftvärmeverk. I uppdraget ingår att granska programmerad applikation i AC800M.


2021-12-01 Stora Enso Skutskär - Ny fiberåterföring. Programmering och igångkörning av el och instrumentkretsar i samarbete med GP Engineering.


2021-11-01 BillerudKorsnäs AB - Utbyte av 2st ABB AC450 mot 2st AC800M controller som styr delar av en sodapanna. I uppdraget ingår att bistå vid FAT tester, utcheckning och drifttagning.


2020-12-01 BillerudKorsnäs AB - Utbyte av ABB AC450 mot en AC800M controller som styr delar av en sodapanna. I uppdraget ingår att ta fram typlösningar och bistå vid FAT tester, utcheckning och drifttagning.


2020-06-29 Northvolt Labs i Västerås- DCS support vid uppstart av batterianläggningen i Västerås. Installerat system är ett 800xA system Version 6.1. I uppdraget ingår felsökning, programmering och bildbyggnad.


2020-01-08 BillerudKorsnäs AB - Utbyte av ABB Masterpiece 200 till en AC800M. Systemet styr ventilationen i en äldre Torkmaskin. En ny processpanel ersätter Masterwiew 800.


2019-12-01 BillerudKorsnäs AB - Utbyte av Siemens S5 PLC till en AC800M. Systemet styr processen med kemikaliehantering i en vattenreningsanläggning. Även ett S7-300 system som styr stärkelsekokning lyfts in i AC800M.


2019-10-21 BillerudKorsnäs AB - Uppgradering och flytt av AC800M från befintligt system 800xA V4.1. Även tillhörande processpanel byts ut till en PP877. Systemet styr en Elångpanna och applikationen programmeras i Function Designer.


2019-06-16 BillerudKorsnäs AB - Byte av AC800M Controller och uppgradering från Compact Control Builder till Control Builder M Professional. Applikation programmeras i Function Designer. Projektet lyfts in i 800xA miljö. Även en processpanel (Panel 800) konfigureras och kopplas in. Systemet styr processen med ångleverans till Setrasågen i Gävle.


2019-03-01 BillerudKorsnäs AB - Uppgradering och flytt av AC800M från befintligt system 800xA V4.1. Ett antal Controllers ska lyftas in i ett nyare 800xA -V5.1 system och applikationerna programmeras om till Function Designer. Även bildbyggnad (PG2) ingår i uppdraget.

 

2019-02-11 BillerudKorsnäs AB - Avelektrifiering av kraftvärmeverk. Kartering och utredning av elkretsar och framtagande av rivningsunderlag.


2019-01-29 Bomhus Energi AB - Ombyggnad av pannstyrning. Tillsammans med Optimation AB ska styrningen för yttre bränsle optimeras. Programmering sker i system 800xA v5.1.