Tjänster

Programmering & Konfigurering


Automationslösningar för processtyrsystem och PLC samt HMI. Lång erfarenhet från framförallt ABB Advant, 800xA, Siemens S5 och S7 samt Sattcontroll. Konfigurering av nya funktioner, problemlösning, förbättringar och felsökning.

Implementering av bussansluten och elektrisk utrustning, givare, drivsystem, sekvenser, gruppstarter samt batch.

Operatörssystem & Processpaneler


Nykonstruktion och ändringar av processbilder i DCS och processpaneler.

Konfigurering av larm & händelselistor.

Trend & historikhantering


Utcheckning av el & instrumentering


Kontroll och avgröning mot underlag för både elektrisk utrustning och instrumentering inom processindustrin. Erfarenhet som utcheckningsledare och driftsättare för både stora och små projekt. Kontroll av signaler från givare ända in till styrsystem och presentation i bild.


Elinstallationer & Service


Alla typer av elektriska arbeten på anläggningar upp till 1000V. Konstruktion, nyinstallation, ombyggnation samt service och underhåll av elektriska anläggningar. Företaget är registrerat av Elsäkerhetsverket med auktoriserad elinstallatör med behörighet. Heltäckande entrepenad och ansvarförsäkringar.